Tjänster

Västberga Lås AB rekommenderar och installerar godkända och certifierade säkerhetsprodukter.

Vi projekterar och levererar Låssystem, Passageanläggningar, Trådlösa Larm, Fönster, Galler och Gallergrindar, Tillverkar nycklar m.m.

Vi besiktiar säkerhet och utrymning i förebyggande syften.

Kontakta oss för mer information om funktion och  installation.